Print

Forældreindflydelse

Æblet falder ikke langt fra stammen. Det gælder også inden for trafiksikkerhed. Den påvirkning der sker fra forældre til børn, er derfor et vigtigt element på vej mod øget trafiksikkerhed.

I dette nummer af nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning sættes der fokus på den indflydelse som forældre har på, hvordan børn og unge agerer i trafikken. Forældre påvirker børn og unge på forskellige måder lige fra mere eller mindre bevidst at fungere som rollemodel til helt bevidst at instruere børnene eller drøfte forskellige emner vedrørende trafiksikkerhed med dem.

Tidligere undersøgelser har vist, at både forældre og kammerater har stor betydning for unges kørestil. I Israel har man undersøgt, om der er sammenhæng mellem den påvirkning som unge får fra deres forældre og den påvirkning som de får fra deres kammerater. Endvidere har man set på, om påvirkningen fra forældre og kammerater eventuelt forstærker hinanden. Denne undersøgelse omtales i nyhedsbrevets første artikel.


I anden artikel omtales en ny undersøgelse af, hvorvidt danske forældre er gode rollemodeller for deres børn. I undersøgelsen ses der også på, om forældre taler om trafiksikkerhed med deres børn, og hvilke emner de i givet fald taler om.

Nyhedsbrevets tredje artikel sætter fokus på, hvordan forældre reagerer i forskellige situationer, hvor deres børn kører risikobetonet. Det fremgår af artiklen, at forældre reagerer forskelligt, og at det har stor betydning, hvordan forældrene reagerer.

Børn påvirkes af deres forældres trafikadfærd gennem hele barndommen. I fjerde og sidste artikel omtales en undersøgelse, der belyser, i hvor høj grad og på hvilken måde forældre hjælper deres børn, når de skal krydse en vej.God læselyst
Mette Møller, seniorforsker
DTU Transport


Forældrestøtte reducerer risikokørsel
Unge oplever større pres fra vennerne om at køre risikokørsel, hvis der ikke er tydelig opbakning til trafiksikker kørsel fra forældrene

Læs mere
  Er danske forældre gode rollemodeller?
Accepten af færdselsforseelser er størst blandt unge, som har forældre, der overtræder færdselsloven

Læs mere

Forældres reaktion er vigtig
Forældre reagerer meget forskelligt i situationer, hvor deres barn kører risikobetonetLæs mere

Forældrestøtte justeres efter situationen
Erfaring tillægges større betydning end kognitiv udvikling for barnets mulighed for at færdes trafiksikkert


Læs mere